Cum se infiinteaza un ONG

ONG-urile se infiinteaza in baza OG 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile modificata prin Ordonanta 37/ 2003.

Costurile difera foarte mult in functie de modul de organizare ales (organizatie sau fundatie)

Pt. infiintare ONG se depune la judecatorie un dosar continand:

act constitutiv statut (2 originale si 6 copii)
dovada disponibilitatii denumirii – obtinuta in prealabil de la Min. Justitiei
dovada de sediu extras CF
patrimoniu
avizul ministerului in sfera de competenta a caruia urmeaza sa-si desfasoare activitatea ONG-ul
Pt. avizul ministerului e necesara trimiterea unei documentatii care trebuie sa contina:
cerere prin care se solicita aprobarea pt. Infiintare
act constitutiv statut legalizate
dovada sediu
dovada patrimoniu

Clarificare terminologica:

- Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei ntelegeri, pun n comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor n munca pentru realizarea unor activitati n interes general, comunitar sau, dupa caz, n interesul lor personal dar nepatrimonial. Patrimoniul necesar pentru infiintarea unei asociatii este cel putin dublul salariului minim brut pe economie la data infiintarii, si poate fi constituit atat n bani ct si n natura.

- Fundatia: este constituita de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, n mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar. Patrimoniul initial pentru infiintarea fundatiei trebuie sa includa bunuri n natura sau n numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, n vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care poatrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.